Aplikasyon pou Sipevize Kontriksyon Fos Septik Sit Titanyen Potoprens

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods), travay an Ayiti depi lane 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante, ak travay sosyal dirab nan transfòmasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Direksyon SOIL vle avèti tout moun ke li genyen yon (1) apel dòf ki disponib, epi lap chèche moun kalifye pou reponn li.


Tit apel dòf la: Aplikasyon pou Sipèvize Kontriksyon Fòs Septik Sit Titanyen Pòtoprens

Zòn: Kwadebouke, wout 9

Dat Limit pou Aplike: 30 desanm 2019

Dat pou Kòmanse: 15 Janvye 2020

KLIKE ISIT LA POU WÈ AVÈTISMAN PÒS LA E APLIKE JODI A.


Si’w enterese konnen pwochen fwa SOIL gen yon pòs vid, klike pou ajoute imel adres ou nan lis rekritman SOIL la.


No Replies to "Aplikasyon pou Sipevize Kontriksyon Fos Septik Sit Titanyen Potoprens"


    Got something to say?

    Some html is OK