2 results for author: SOIL Haiti


Aplikasyon pou Sipevize Kontriksyon Fos Septik Sit Titanyen Potoprens

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods), travay an Ayiti depi lane 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante, ak travay sosyal dirab nan transfòmasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Direksyon SOIL vle avèti tout moun ke li genyen yon (1) apel dòf ki disponib, epi lap chèche moun kalifye pou reponn li. Tit apel dòf la: Aplikasyon pou Sipèvize Kontriksyon Fòs Septik Sit Titanyen Pòtoprens Zòn: Kwadebouke, wout 9 Dat Limit pou Aplike: 30 desanm 2019 Dat pou Kòmanse: 15 Janvye 2020 KLIKE ISIT LA POU WÈ AVÈTISMAN PÒS LA E APLIKE JODI A. Si’w enterese konnen pwochen fwa SOIL gen ...

2x the Impact on Giving Tuesday

Every day SOIL’s team is fighting to provide access to lifesaving sanitation services that defend against disease, nurture local economies, and help combat malnutrition. In the face of a persistent political crisis in Haiti, the need for holistic and durable community-based solutions is more urgent than ever before. This Giving Tuesday, we’re excited to launch a matching donation drive to DOUBLE the impact of your generosity. Your support is critical as we work to cultivate a more resilient future for vulnerable communities bearing the burden of waterborne illness and the impacts of the global ...