AVETISMAN TRAVAY: EkoLakay Chief Operating Officer (COO)

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods), travay an Ayiti depi lane 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante, ak travay sosyal dirab nan transfòmasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Direksyon SOIL vle avèti tout moun ke li genyen yon (1) pòs vid ke l’ap eseye ranpli.


Tit pòs: EkoLakay Chief Operating Officer (COO)

Disponibilite: A tan plen

Zòn: Kap Ayisien

Dat Limit pou Aplike: 7 Jen 2019

Dat pou Kòmanse: 15 Jiyè 2019


Klike isit la pou wè avètisman pòs la e aplike jodi a.

Si’w enterese konnen pwochen fwa SOIL gen yon pòs vid, klike pou ajoute imel adres ou nan lis rekritman SOIL la.


No Replies to "AVETISMAN TRAVAY: EkoLakay Chief Operating Officer (COO)"