SOILHaiti 10 October 2019

Avetisman Pòs: Manadjè Senyò Vant

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods), travay an Ayiti depi lane 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante, ak travay sosyal dirab nan transfòmasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Direksyon SOIL vle avèti tout moun ke li genyen yon (1) pòs vid ke l’ap eseye ranpli.

Esplikasyon Jeneral

Manadjè Senyo Vant se yon nouvo pos anndan SOIL ki pral gen pou responsabilte pou kreye yon branch Vant andedan SOIL pou atenn objektif konsene vant pou sèvis Ekolakay la ni Konpos Lakay.

Lokal: Pos sa pral baze Okap men ap mande vwayaj pou ale Potoprens detanzantan.

Dat final pou resepsyon dosye yo se dimanch 20 Oktob 2019 avan minwi.

KLIKE ISIT LA POU WÈ AVÈTISMAN PÒS LA E APLIKE JODI A.

Blog Archive