Haitian Sanitation Support

Thank you for showing interest in supporting SOIL’s sanitation services to the people of northern Haiti. We are currently in the process of setting up a system that will allow payments, but we wanted to ask you to answer a few questions so that we can tailor our system appropriately.

Mesi pou entere pa’w nan sipote sèvis sanitasyon SOIL ap bay popilasyon an Ayiti nan depatman Nò a. Nou ap travay kounye a pou mete sistem an plas pou rann li posib pou moun andeyò peyi a ka fe peman pou moun Okap yo, men nou te vle pran yon tan pou poze’w kesyon pou nou ka estriktire’l pou li mache byen pou tout moun.

Fill out my online form.