Konpòs Lakay Satisfaction Survey

SOIL values your feedback! With your responses, we strive to improve our services and products. SOIL also offers technical support as a follow up to this survey if you are having any difficulties with Konpòs Lakay application in your garden, nursery, or fields.

Fidbak paw enpòtan anpil pou SOIL! Nou sèvi ak opinyon paw pou nou amelyore sèvis ak pwodwi ke nou bay. Epi tou, SOIL ofri sipò teknik kòm swivi nan ankèt satisfaksyon sa. Kidonk si w gen okenn difikilte ak Konpòs Lakay nan jaden oswa pepinye, fè nou konnen sa pou nou ka ede w.  

Fill out my online form.