Help Name the SOIL Tree Nursery and Farm

[tabs slidertype=”top tabs”][tabcontainer] [tabtext]English[/tabtext] [tabtext]Kreyòl[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Over the past year SOIL staff and friends from around the world have been working away at transforming the former SOIL composting waste treatment site in Limonade, Haiti into a magical food-production paradise with vegetable gardens, fish ponds, rabbit hutches and fruit trees.

But we have a big problem…

We don’t know what to call this paradise! Right now we call it SREDD, an unpronouncable acronym for Sant Riral Entegre pou Devlopman Dirab (aka the Center for Integrated Sustainable Rural Development).

Can you help us?

We want to hear your suggestions for what to call SOIL’s tree nursery and farm. Please help us by filling out the form below with your suggested name!

Contest Entry Form

[customcontact form=2]

Contest Rules

 • You can submit as many names as you like.
 • Tell all your friends to submit names too!
 • You can submit your name in French, Creole or English. Names that easily translate into Creole will have a better chances of winning.
 • Unpronounceable acronyms are discouraged.

Prizes

 • First Prize: A SOIL 2013 calendar, a SOIL T-shirt and the glory of having your suggested name painted on a sign at the entrance to the SOIL nursery and farm.
 • Second Prize: A SOIL 2013 calendar

Contest Ends on December 31st. Vote today!

[/tab] [tab] Ane pase anplwaye ak zanmi SOIL yo te travay anpil pou transfòme ansyen sit kompos SOIL nan Limonade tankou yon paradi. Nan ti paradi sa kounya n’ap kiltive manje epi plante pyebwa. Kounya la nou genyen yon gwo jaden legim, yon basen pou elvaj pwason, elvaj lapen epi pepinyè pyebwa. Nan ane kap vini yo, nou planifye teste nouvo teknoloji agrikòl ak teknik agrikòl pou nou ka ogmante pwodiksyon manje nan peyi d’Ayiti.

Men nou gen yon gwo pwoblem…

Nou pa konnen kijan pou nou rele ti paradi sa a! Kounya nou rele’l “SREDD,” yon abreviyasyon pou Sant Riral Entegre Dirab Developman. Ou ka we li pa telman fè sans!

Eske, ou kapab ede nou?

Nou ta renmen tande sigjesyon ou! Eske ou ka ede nou jwenn yon non pou paradi sa a? N’ap fè yon konkou kap ede nou jwenn yon non. Tanpri antre non ou ta renmen bay paradi sa a epi enfòmasyon ou nan fòm ki anba.

[customcontact form=3]

Reg Kontes La

 • Ou ka patispe nan konkou sa valè fwa ou vle. Nou vle konnen tout non ou gen nan tet ou pou ti paradi an.
 • Invite tout zanmi ou ak fanmi ou nan konkou an!
 • Ou ka soumèt non ou an franse, kreyòl oswa angle. Men nou ta pito kreyòl!
 • Nou selman vle non pa yon akwonim.

Pri Yo

 • Premye Pri: Yon kalandriye SOIL pou ane 2013 ak yon mayo SOIL.
 • Dezyem Pri: Yon kalandriye SOIL pou ane 2013.

Konkou sa a valab jiska 31 Desanm 2o12.

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]