Avetisman Travay: Manadje Sistèm

Direksyon SOIL ap chèche yon nouvo manm ekip SOIL la! Eske ou gen yon rèv pou travay avek yon bon òganizasyon k’ap kreye chanjman dirab an Ayiti? Si w enterese, voye CV paw avan 26 Novanm.

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods), travay an Ayiti depi lanne 2006. Misyon SOIL se kore diyite, lasante, ak travay sosyal dirab nan transfòmasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Direksyon SOIL vle avèti tout moun ke li genyen yon (1) pòs vid ke l’ap eseye ranpli.

Tit Pòs la Manadje Sistèm
Biwo Kap-Ayisiyen
Zòn entèvansyon Nò peyi dayiti
Disponibilite 40 èdtan pa semèn
Dat piblikasyon 14 Novanm 2018
Dat limit pou aplike 26 Novanm 2018

 

Eksplikasyon Tach Pòs la:

 • Ogmante kapasite sistem finans, resous imen, ak fundraising pa devlope zouti teknolojik nan NetSuite, ki enkli itilizasyon HTML pou kreye epi ranje fòma pou imel, fòm sou sit entenet, elatriye, epi ekri pwosesis otomatize.
 • Sipote mentnans regilyè baz done kliyantel nan SalesForce ak lojisiyel mobil asosiye, Taroworks, ki enkli itilizasyon Javascript pou fe kalkil ak fonksyon yo.
 • Sipote SOIL nan pwoje ak patne yo ki liy ak sistèm yo, ki enkli yon nouvo baz done ak lojisiyel smatfòn pou jere kliyan yo ak lojistik yo, optimizasyon wout veyikil, elatriye.
  • Konsilte kom ekspè entèn sou sèvè/odinatè yo, fòmasyon, ak pilot pou nouvo teknoloji/sistèm yo.
 • Fè mentnans ak ameliyore sistèm SOIL genyen pou rapotaj ak analiz done nan GoogleSheets ak Excel, epi fòme lot moun kom nesese pou ogmante kapasite pa yo nan itilizasyon zouti sa yo.
 • Fasilte yon kou teknoljik pou anplwaye kle epi kreye gid ak lòt resous pou ogmante kapasite teknolojik nan òganizasyon an.

Kritè Kandida:

 • Fòmasyon/eksperiyans ak Javascript, HTML, entegrasyon API, etc.
 • Kapasite pou apran vit, rezoud pwoblem ak solisyon kreyatif
 • Travay san mande anpil sipevizyon
 • Bon nivo kominikasyon pwofesyonèl
 • Bon nivo (pale, li, ak ekri) nan Kreyol ak Anglè
 • Kapasite pou travay sou presyon
 • Kapasite pou ekzekite plizyè travay nan yon kout moman
 • Bon motivasyon, espri ekip, ak sans rèsponsablite ak lidèship

Pwosedi Rekwitman

Pou moun ki enterese nan pòs sa, Direksyon SOIL ap mande kandida voye tout dokiman sa yo pa imèl nan adres jobs@oursoil.org:

 • CV (an Angle)
 • 3 referans, omwen yonn (1) nan yo dwe yon referans pwofesyonèl
 • 1 lèt motivasyon (an Angle)
 • Diplòm ak sètifika ki aplikab


No Replies to "Avetisman Travay: Manadje Sistèm"


  Got something to say?

  Some html is OK