2 results for tag: Coronavirus


Enfòmasyon sou COVID-19

Yon nouvo viris yo rele COVID-19 (Nouvo Kowonaviris) lan se yon viris respiratwa yo te detekte pou premye fwa nan vil Wuhan, Pwovens Hubei, peyi Lachin. Nouvo viris sa a te pwovoke enfeksyon konfime plizyè milye moun nan tout mond nan. Nan denye jou sa yo, viris la rive simaye sou tout latè. Sa vle di, se yon viris ki sikilè de moun an moun, de vil an vil, e de peyi an peyi. Kijan kowonaviris la simaye? Kowonaviris yo se viris respiratwa epi li simaye anjeneral atravè sekresyon respiratwa (tankou ti gout lè moun touse epi estène) yon moun ki enfekte ki antre an kontak ak yon lòt moun. Lasyans poko gen tout enfòmasyon osijè fason nouvo ...

How SOIL is Responding to COVID-19

As the COVID-19 outbreak continues to impact people around the world, we wanted to reach out to our community and share an update from SOIL’s operations on the ground in Haiti. Though there has yet to be a confirmed case of the virus in Haiti, our neighbors in the Dominican Republic have begun to report cases with an alarming frequency. While we are closely monitoring the situation in-country, SOIL’s team is working around the clock to prepare a robust organizational response to protect our colleagues, customers, and communities.   As we focus SOIL’s efforts on increasing resilience through the most critical elements of our work, safety is our ...