12 results for tag: Hiring


Avi Rekritman: Manadjè Senyò Vant

Avi Rekritman:  Manadjè Senyò Vant Esplikasyon Jeneral  Rezime:  SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods) travay an Ayiti pou transfome deche an resous depi 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante ak travay sosyal dirab nan transfomasyon dechè an resous enpòtan pu lanati. Sèvis EkoLakay se yon sevis twalet inovatif ke SOIL lanse depi 2011 nan Okap. EkoLakay genyen pliske 1800 kliyan nan zon Kap-Ayisyen anrejistre pou sèvis sa epi peye mansyelman pou yon koleksyon ki fasilite tout matyè a trete e transfòme nan yon konpòs. Konpòs sa, ki rele Konpos Lakay, rive teste nan laboratwa avan li anbale epi vann sou mache nasyonal la ...

Avi rekwitman: Asistan Depatman Vant

Avi rekwitman Asistan Depatman Vant Avètisman Pòs Rezime: SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods) travay an Ayiti pou transfome dechè an resous depi 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante ak travay sosyal dirab nan transfomasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Sèvis EkoLakay se yon sèvis twalèt inovatif ke SOIL lanse depi 2011 nan Okap. EkoLakay genyen pliske 1000 kliyan nan zon Kap-Ayisyen ki anrejistre pou sèvis sa epi peye mansyèlman pou yon koleksyon ki fasilite tout matyè a trete e transfòme nan yon konpòs. Konpòs sa, ki rele Konpos Lakay, rive teste nan laboratwa avan li anbale epi vann sou mache nasyonal la ...

Job Opening: Development and Communications Intern

Job Announcement: Development and Communications Intern Application Deadline: October 2, 2020 Start Date: November 2, 2020 (or earlier if possible) ABOUT SOIL SOIL is an award-winning organization founded in 2006, inspired by the belief that the most pervasive human rights abuse globally is poverty. SOIL works in Haiti to increase access to climate-positive sanitation services using a groundbreaking circular-economy model that simultaneously improves public health, food security, economic development, and ecological resiliency. SOIL’s sanitation service currently provides over 6,000 people with safely-managed sanitation, prevents over 500 ...

Avi rekritman: Manadjè Ekolakay

Rezime: SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods) travay an Ayiti pou transfòme dechè an resous itil depi lane 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante ak travay sosyal dirab nan transfomasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Sèvis EkoLakay se yon sevis twalèt inovatif ke SOIL lanse depi 2011 nan Okap. EkoLakay genyen pliske 1000 kliyan nan zon Kap- Ayisyen ki anrejistre pou sèvis sa epi peye mansyèlman pou yon koleksyon ki fasilite tout matyè a trete e transfòme nan yon konpòs. Konpòs sa, ki rele Konpos Lakay, rive teste nan laboratwa avan li anbale epi vann sou mache nasyonal la pou itilize nan domenn agrikòl la. SOIL ...

Avi rekritman

Rezime: SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods) travay an Ayiti pou transfòme dechè an resous itil depi lane 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante ak travay sosyal dirab nan transfomasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Sèvis EkoLakay se yon sevis twalèt inovatif ke SOIL lanse depi 2011 nan Okap. EkoLakay genyen pliske 1000 kliyan nan zon Kap-Ayisyen epi yon lot 100 kliyan nan Potoprens ki anrejistre pou sèvis sa epi peye mansyèlman pou yon koleksyon ki fasilite tout matyè a trete e transfòme nan yon konpòs. Konpòs sa, ki rele Konpos Lakay, rive teste nan laboratwa avan li anbale epi vann sou mache nasyonal la pou itilize ...

Avi rekritman

Rezime: SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods) travay an Ayiti pou transfòme dechè an resous itil depi lane 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante ak travay sosyal dirab nan transfòmasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Sèvis EkoLakay se yon sevis twalèt inovatif ke SOIL lanse depi 2011 nan Okap. EkoLakay genyen pliske 1000 kliyan ki peye chak mwa pou yon koleksyon ki fasilite tout matyè a trete epi transfòme nan yon konpòs. Konpòs sa, ki rele Konpos Lakay, rive teste nan laboratwa avan li anbale epi vann sou mache nasyonal la pou itilize nan domenn agrikòl la. Direksyon SOIL vle avèti tout moun ke li genyen yon pòs ...

Job Opening: Research and Analysis Fellow

Innovative, award-winning non-profit organization with over twelve years of demonstrated success in Haiti seeks a Research and Analysis Fellow to conduct analyses and manage on-site research to help SOIL achieve strategic goals and advance knowledge in the sanitation sector. Title Research and Analysis Fellow Primary Work Location Remote-based to begin with the intention of relocation to Cap-Haitien, Haiti in future months Availability As soon as possible Positions Open 1 Posting date February 25, 2020 Application Deadline March 9, 2020 ABOUT SOIL SOIL is an award-winning organization founded in 2006, ...

Job Opening: Development Associate

Job Announcement: Development Associate Application Deadline: March 9, 2020 Start Date: Position currently open ABOUT SOIL SOIL is an award-winning organization founded in 2006, inspired by the belief that the most pervasive human rights abuse globally is poverty. SOIL works in Haiti to increase access to climate-positive sanitation services using a groundbreaking circular-economy model that simultaneously improves public health, food security, economic development, and ecological resiliency. SOIL’s sanitation service currently provides over 6,000 people with safely-managed sanitation, prevents over 500 metric tons of waste from polluting ...

JOB OPENING: FINANCE DIRECTOR

FINANCE DIRECTOR Innovative, award-winning non-profit organization with over twelve years of demonstrated success in Haiti seeks a Finance Director to strategically guide SOIL’s Finance department, ensuring compliance with US non-profit finance regulations and stewarding ongoing improvements to financial management systems. ABOUT SOIL SOIL is an award-winning organization founded in 2006, inspired by the belief that the most pervasive human rights abuse globally is poverty and that the key to unlocking human development potential is ensuring equitable, safe, and dignified access to basic services. SOIL works in Haiti to increase access to ...

Aplikasyon pou Sipevize Kontriksyon Fos Septik Sit Titanyen Potoprens

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods), travay an Ayiti depi lane 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante, ak travay sosyal dirab nan transfòmasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Direksyon SOIL vle avèti tout moun ke li genyen yon (1) apel dòf ki disponib, epi lap chèche moun kalifye pou reponn li. Tit apel dòf la: Aplikasyon pou Sipèvize Kontriksyon Fòs Septik Sit Titanyen Pòtoprens Zòn: Kwadebouke, wout 9 Dat Limit pou Aplike: 30 desanm 2019 Dat pou Kòmanse: 15 Janvye 2020 KLIKE ISIT LA POU WÈ AVÈTISMAN PÒS LA E APLIKE JODI A. Si’w enterese konnen pwochen fwa SOIL gen ...